ლექსიკონიl

live through

გამოვლა, გადატანა

 

Putin's whole life experience, which he shares with very many Russians, predisposes him to avoid shocks of any kind; he has lived through enough of them for real - პუტინის მთელი ცხოვრებისეული გამოცდილება (მსგავსი რამ უამრავ რუსს გადახდენია ასევე თავს) განაწყობს მას იმისთვის, რათა მან თავი აარიდოს ნებისმიერი ტიპის შოკს. მან ბევრი ასეთი შოკი გადაიტანა რეალურ ცხოვრებაში [The Independent, Mary Dejevsky, “The next Russian Revolution”]

კომენტარები: