ლექსიკონიl

live up to

(ვინმესთან, რამესთან) შესაბამისობა; (დანაპირების, სიტყვის, ფიცის) ასრულება

 

They say it's not the only reason the Rose Revolution has failed to live up to its promise - მათი თქმით, მხოლოდ ეს არ არის იმის მიზეზი, რომ ვარდების რევოლუცია ჩაფლავდა და დანაპირები ვერ აასრულა [RFE/RL, Brian WhitmoreFaded Rose: Can Georgia's Democratic Dream Be Revived?“]

კომენტარები: