ლექსიკონიl

lock up

დაკეტვა, დახურვა (სამუშაო დღის დასასრულს - მაღაზიისა, ფარეხისა); გამოკეტვა, გამომწყვდევა

 

The opposition locks itself up, and out - ოპოზიციამ თავისი თავი თვითონ გამოკეტა და გამოამწყვდია [The Economist, “Political turmoil in Georgia”]

კომენტარები: