ლექსიკონიl

long-range missile

შორი მოქმედების რაკეტა

 

That process recently advanced on the political front, with the agreement of a new treaty to cut numbers of long-range missiles – ბოლო დროს ამ საქმის პოლიტიკურ ფრონტზე პროგრესი იქნა მიღწეული ახალი შეთანხმების სახით, რომელიც შორ მანძილზე მოქმედი სტრატეგიული რაკეტების შემცირებას ეხება [The Independent, Mary Dejevsky, “A spy mission left behind by history, or a new tactic by post-Soviet Russia?”]

კომენტარები: