ლექსიკონიl

long-term

გრძელვადიანი; ხანგრძლივი

 

When it comes to long-term political change in the region, the real question rising from the so-called Arab street is not what America can do to magically ensure it comes out well for us. It’s is the Arab world ready for democracy? - როდესაც საქმე რეგიონში გრძელვადიან პოლიტიკურ გარდაქმნებს ეხება, რეალური კითხვა, რასაც ეს ე. წ. არაბული ქუჩა აჩენს, არის არა ის, თუ რა სასწაულის მოხდენა შეუძლია ამერიკას იმისთვის, რომ ჩვენთვის კარგი დასასრული უზრუნველყოს, არამედ ის - არის თუ არა მზად არაბული სამყარო დემოკრატიისთვის? [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: