ლექსიკონიl

lose out

წაგება, დამარცხება, ზიანის მიღება

 

Firms not willing to pay bribes lose out to those that are, such as Russian, and increasingly Chinese, competitors - ის ფირმები, რომლებიც ქრთამს არ იხდიან, მარცხდებიან რუს და, უფრო ხშირად, ჩინელ კონკურენტებთან [The Economist, “From Bolshevism to backhanders”]

კომენტარები: