ლექსიკონიl

lose sight of

(ვინმეს, რამის) თვალთახედვიდან დაკარგვა; დავიწყება, უყურადღებოდ დარჩენა

 

The alliance must not lose sight of its core purpose - which is collective defense - ალიანსს უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს მისი უმთავრესი მიზანი - კოლექტიური უსაფრთხოება [RFL/RL; Ahto LobjakasNATO Experts Recommend Balance Between Global Challenges, Local Concerns“]

კომენტარები: