ლექსიკონიl

low-key

  1. შეუმჩნეველი, ხმადაბალი, ჩუმი; თავშეკავებული
  2. სუსტი, არაშთამბეჭდავი

 

Robert Cooper, introduced the plans to ambassadors of the 27 EU member states in Brussels on May 28 at the tail end of a low-key meeting - რობერტ კუპერმა 28 მაისს ბრიუსელში ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის ელჩს გეგმა ჩუმი შეხვედრის დასასრულს წარუდგინა [RFL/RL; Ahto LobjakasThe EU's Declaration of Impotence“]

კომენტარები: