ლექსიკონიl

lower-level

დაბალი რანგი

 

Reports that the envoys were about to be recalled and replaced by lower-level officials located in Brussels caused an outcry in Georgia and Moldova - ცნობას იმის თაობაზე, რომ ელჩები უნდა გაეწვიათ და ისინი ბრიუსელში მომუშავე უფრო დაბალი რანგის ჩინოვნიკებით უნდა შეეცვალათ, საქართველოსა და მოლდავეთში ხმაურიანი პროტესტი მოჰყვა [RFL/RL; Ahto LobjakasEU Special Reps To Caucasus, Moldova To Get New Lease On Life, For Now“]

კომენტარები: