თეზაურუსიn

N-Gen [Net Generation]

ქსელური თაობა. ახალგაზრდები, რომლებისთისაც ინტერნეტსივრცე სასიცოცხლო სივრცეა.

კომენტარები: