თეზაურუსიn

Narcotizing dysfunction

ნარკოტიკული ზემოქმედების მქონე დისფუნქცია. ამერიკელი სოციოლოგების, ლაზერსფელდისა და მერტონის (1948) წელს აღმოჩენილი ერთ-ერთი ძირითადი შედეგი მედიის მუდმივად და მიჯაჭვულად მოხმარებისა. მედიის ამგვარი მოხმარება იწვევს ნარკოტიკული დამოკიდებულების მსგავს დამოკიდებულებას მედიაზე, როცა ადამიანებს მედიურ საშუალებაში წაკითხულისა და ნანახის უფრო სჯერათ, ვიდრე იმისა, რისი თვითმხილველნიც თვითონ გახდნენ.

კომენტარები: