ლექსიკონიn

national churches

ეროვნული (ნაციონალური) ეკლესიები

 

As the “power vertical” is consolidated in the post-Soviet space, most nonstate institutions are getting weaker, with one interesting exception: the national churches - იმის გამო, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ”ძალაუფლების ვერტიკალი” განმტკიცდა, არასამთავრობო ინსტიტუტების უმეტესობა, ერთი საინტერესო გამონაკლისის გარდა, თანდათან სუსტდებიან და ეს გამონაკლისი ეროვნული ეკლესიებია [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: