ორგანიზაციაn

National Democratic Institute [NDI]

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი

 

 

ამერიკული არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც უკვე ორ ათეულ წელიწადზე მეტია მსოფლიოს ყველა რეგიონში მხარს უჭერს დემოკრატიულ ინსტიტუტების დაფუძნებასა და დემოკრატიულ პრაქტიკას. დაფუძნებისთანავე, ანუ 1983 წლიდან, NDI და მისი ადგილობრივი პარტნიორები პოლიტიკური და სამოქალაქო ორგანიზაციების შექმნისა და განმტკიცებისათვის, უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს, მოქალაქეების აქტიურობის, მთავრობათა ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფისთვის მუშაობენ.

დღეს ინსტიტუტს მსოფლიოს 100 ქვეყანაზე მეტში 60-მდე საველე განყოფილება აქვს.

ndi.org

კომენტარები: