ლექსიკონიn

national platform

ეროვნული, ნაციონალური პლატფორმა

 

The political leaders need to be associated with the powerful symbol that this represents, so, rejecting their Komsomol youth, they show up to religious services and share national platforms with the patriarch - პოლიტიკურ ლიდერებს ამ ძლევამოსილ სიმბოლოსთან ასოცირება სჭირდებათ, ასე რომ, ისინი უარს ამბობენ თავიანთ კომკავშირულ ახალგაზრდობაზე, ღვთისმსახურებებზე ჩნდებიან და პატრიარქთან ნაციონალურ პლატფორმას ინაწილებენ [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: