თეზაურუსიn

Naturalistic Illusion (of Television)

ნატურალისტური ილუზია [ტელევიზიის]. ტელევიზიის მაღალი ხარისხი ქმნის ილუზიას, დაშვებას, რომ ტელვიზიით ნაჩვენები სახეები და ხატები წარმოადგენს რეალური სამყაროს ზუსტ სურათს. 

კომენტარები: