ლექსიკონიn

near abroad

ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებში

 

Although he wouldn’t see it that way the Moscow patriarch is probably the most effective instrument of Russian soft power in the “near abroad” - მოსკოვის პატრიარქი ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებში ალბათ რუსეთის ძალაუფლების ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: