ლექსიკონიn

never in a month of Sundays

ვერაფრის დიდებით, ვერანაირად

 

It's a huge boost for the local economy but even more it's the television exposure of Fydel we could never in a month of Sundays afford if it wasn't for the Open Golf - ეს ადგილობრივი ეკონომიკისათვის დიდი წინსვლაა, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად ეს ფიდელის სატელევიზიო გამოჩენაა, რომელიც. რომ არა ღია გოლფი, ვერაფრის დიდებით ვერ მოხერხდებოდა [BBC News, “Open at Royal Lytham and St Annes to attract 200,000”]

კომენტარები: