ლექსიკონიn

never mind

მნიშვნელობა არ აქვს, ყურადღება არ ექცევა

 

Never mind the inquiry's conclusion that Georgia triggered the war – ყურადღება არ ექცევა იმ ფაქტს, რომ გამოძიების დასკვნით, ომი საქართველომ დაიწყო [The Washington Post, Sarah Marcus, „Georgia Latches On to Silver Lining in Inquiry on War“]

კომენტარები: