ლექსიკონიn

new lease of life

მეორე სუნთქვა, მეორე სიცოცხლე

 

The invasion of Iraq was Bush's second military blunder. It gave al-Qaida a new lease of life and a fresh platform for attacks on Americans - ერაყში შეჭრა ბუშის მეორე სამხედრო შეცდომა იყო. ამან ალ-ქაიდას მეორე სუნთქვა გაუხსნა და ამერიკელებზე შეტევისთვის ახალი პლატფორმა მოუმზადა [Guardian, Jonathan Steele, „Thank you, George Bush“]

კომენტარები: