თეზაურუსიn

News

ახალი ამბები, სიახლეები, ინფორმაცია. ასოითი და/ან აუდიო/ვიზუალური ტექსტები, რომლებიც ასახავს, წარმოაჩენს იმ ხდომილებებს სოციალური რეალობიდან, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამა თუ გამოცემის, მედიაორგანიზაციის დღის წესრიგის საინფორმაციო ღირებულებებს და შეუძლიათ, გადალახონ სარედაქციო მმართველობითი სტრუქტურის "კარიბჭეები".

კომენტარები: