თეზაურუსიn

News frameworks

საინფორმაციო ჩარჩო. ჟურნალისტებსა და რედაქტორებსა შორის არსებული დაშვებებისა და წარმოდგენების ნაკრები იმის შესახებ, რა არის მედიური გაშუქების ღირსი და რა არა; რა უნდა მოხვდეს გაზეთის გამოშვების გვერდებსა და ელექტრონული მედიის ეთერში და რა - არა.

კომენტარები: