თეზაურუსიn

News: six dimensions of audience evaluation

ახალი ამბები: აუდიტორიის შეფასების ექვსი განზომილება. მკვლევრების: როლანდ სნოეიერის, კლეს დე ვრეესისა და ჰოლი სემეტოკოს (European Journal of Communication, 2000) მიგნებით, მაყურებელი აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანია ახალი ამბების ექვსი განზომილება: სანდოობა, მნიშვნელადობა, ჩართულობა, მიმზიდველობა, ოპერატიულობა და ადვილად აღქმადობა.

კომენტარები: