თეზაურუსიn

News-literate

მედიაწიგნიერი ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც ესმის მედიური პროდუქტის აგების, სტრუქტურირების წესები და ნორმები

კომენტარები: