თეზაურუსიn

Newspeak

ახალმეტყველება. მწერალ ჯორჯ ორუელის მიერ გამოგონილი პროპაგანდისტული ენა (რომანი "ათას ცხრაას ოთხმოცდაოთხი", 1949), რომლის დანიშნულებაც იყო, უკიდურესად შეეზღუდა ისეთი საგნის ან ფენომენის გამოხატვის საშუალებები, რომლებიც სცილდებოდა ამ იდეით დაკავშირებული ადამიანების ინტერესებს. რომანში ახალმეტყველება უპირისპირდება ძველმეტყველებას.

კომენტარები: