ლექსიკონიn

next thing

მოულოდნელად, უეცრად

 

They'd be really nice to you for ten minutes, and then next thing they'd bite your head off - ათი წუთის განმავლობაში მართლა ზრდილობიანად გექცევიან და შემდეგ მოულოდნელად უხეშად გეპასუხებიან [mtv.co.uk, “Lauren Carre evicted from Big Brother House”]

კომენტარები: