ლექსიკონიn

next to nothing

უსასყიდლოდ

 

The Georgian government has invited South Africa's farmers to buy up land in the country for next to nothing in exchange for bringing their expertise and knowledge of modern farming methods - საქართველოს მთავრობამ სამხრეთაფრიკელი ფერმერები მოიწვია და მათ ქვეყანაში მიწებს უსასყიდლოდ სთავაზობს – თანამედროვე მიწათმოქმედებაში ცოდნისა და პროფესიონალიზმის სანაცვლოდ [Independent, Shaun Walker, “Boer farmers head for new home in Georgia”]

კომენტარები: