თეზაურუსიn

Niche Audiences

ნიშა-აუდიტორია. აუდიტორიის ის ფრაგმენტი, რომელზეც გათვლილია მედიური ან სარეკლამო პროდუქტი.

კომენტარები: