თეზაურუსიn

Nickelodeon

ნიკელოდეონი. 1905 წლიდან შეერთებულ შტატებში უზარმაზარი პოპულარობით მოსარგებლე ადრეული და პრიმიტიული კინოდარბაზი.

კომენტარები: