თეზაურუსიn

Nine American Lifestyles

ამერიკული ცხოვრების წესის ცხრა ნაირსახეობა. ამერიკელი სოციოლოგის, არნოლდ მიჩელის მიერ შემუშავებული ტიპოლოგია, რომელიც საფუძვლად ედება ადამიანების მიერ თავიანთი მოთხოვნების დემონსტრირებას. ეს ტიპოლოგია მოცემულია წიგნში Nine American Lifestyles: Who We Are  and Where We're Going? (US: MacMillan: 1983). 

კომენტარები: