ლექსიკონიn

nitpicker

შარიანი, პედანტი, მეწვრილმანე, ასოკირკიტა

 

Nosy nit-pickers from the West can come too, but only at the last moment, so they have little time to get organised - შეიძლება აბეზარი და პედანტი დასავლელებიც ჩამოვიდნენ, მაგრამ - მხოლოდ ბოლო მომენტში, ასე რომ, მათ ორგანიზებისთვის ცოტა დრო ექნებათ [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: