ბიოგრაფიაn

Node-Langlois, Fabrice

ფაბრის ნოდე-ლანგლუა

 

ფრანგი ჟურნალისტი. 2009-2012 წლების ფრანგული Le Figaro-ს მოსკოვის კორესპონდენტი.

რუსეთში გადასვლამდე იგი Le Figaro-ს ყოველდღიურ სამეცნიერო და სამედიცინო რუბრიკას ხელმძღვანელობდა.

ამჟამად ფაბრის ნოდე-ლანგლუა საერთაშორისო ენერგიის პრობლემებს მიმოიხილავს.

კომენტარები: