თეზაურუსიn

Noise

ხმაური. წინააღმდეგობა ან ბარიერი საკომუნიკაციო სიგნალების გაგზავნასა და მიღებას შორის.

კომენტარები: