ლექსიკონიn

nonstate institution

არასამთავრობო ინსტიტუტი

 

As the “power vertical” is consolidated in the post-Soviet space, most nonstate institutions are getting weaker - იმის გამო, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ”ძალაუფლების ვერტიკალი” განმტკიცდა, არასამთავრობო ინსტიტუტების უმეტესობა თანდათან სუსტდება [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: