თეზაურუსიn

Northcliffe Revolution

ნორტკლიფის რევილუცია. ტერმინი აღნიშნავს ალფრედ ჩარლზ უილიამ ჰარმსუორთის (1865-1922), მოგვიანებით, ლორდ ნორტკლიფის, მიერ "დეილი მელსა" და "დეილი მირორში" დამკვიდრებულ ჟურნალისტურ პრინციპებს. ბევრი მკვლევრის აზრით, თანამედროვე ჟურნალისტიკა, მეტადრე, მედიის საინფორმაციო პოლიტიკის პრინციპები, სწორედ, ამ გაზეთებიდან იღებს სათავეს.

კომენტარები: