ორგანიზაციაn

Northeastern Illinois University [NEIU]

ილინოისის ჩრდილო-აღმოსავლური უნივერსიტეტი

 

საჯარო, სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მდებარეობს ჩიკაგოში (ილინოსი). დაარსდა 1949 წელს. ყოველწლიურად ემსახურება რეგიონის დაახლოებით 12 000 სტუდენტს. უნივერსიტეტი გამოირჩევა ეთნიკურად მრავალფეროვანი სტუდენტების კონტიგენტით. 

კომენტარები: