ლექსიკონიn

nose-first

პირქვე, სახით ქვემოთ

 

They ... set him nose-first on the back of a flatbed truck - საბარგო მანქანის ძარაზე მათ ... ის პირქვე დაამხეს [The New York Times, Sarah Marcus, Ellen Barry, “Georgia Knocks Stalin Off His Pedestal”]

კომენტარები: