ლექსიკონიn

not bat an eyelid

წარბიც არ შეუხრია

 

He didn’t bat an eyelid and put on a great, great night for us - მას წარბიც არ შეუხრია და ჩვენთვის დიდი, დიდი ღამე ჩამოწვა [Irish Times, “An abiding memory of great warmth and friendship”]

კომენტარები: