ლექსიკონიn

not for the faint-hearted

სუსტი ნერვების მქონე ადამიანების საქმე არ არის

 

Campaigning in Georgia is not for the faint-hearted - კამპანიის წარმოება საქართველოში სუსტი ნერვების მქონე ადამიანების საქმე არ არის [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: