ლექსიკონიn

not to mention

რომ აღარაფერი ვთქვათ...

 

A number of EU member states have stakes in the precedent game, not to mention two permanent members of the UN Security Council - ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნისთვის, რომ აღარაფერი ვთქვათ გაეროს უშიშროების საბჭოს ორ მუდმივ წევრზე, ამ თამაშში სასწორზე ბევრი რამ დევს [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“]

კომენტარები: