ლექსიკონიn

nothing but

არაფერი დარჩენია, გარდა იმისა, რომ...

 

The Georgian people have nothing but sympathy for those who have suffered losses in this attack - ქართველ ხალხს არაფერი დარჩენია, გარდა იმისა, რომ ამ თავდასხმის დროს დაზარალებულებს უთანაგრძნოს [The Independent; Shaun Walker & Kim Sengupta „Georgian President warns against violence in the region after Moscow attack“]

კომენტარები: