თეზაურუსიo

Object language

საგნის ენა. ამ ტერმინით აღინიშნება ის მნიშვნელობები, რომლებსაც ადამიანი ანიჭებს თავის გარემომცველ საგნებს; მაგალითად, ავეჯს, თმის ვარცხნილობას, სამკაულებს, აქსესუარებს. ხშირ შემთხვევაში საგნის ენით ხდება ადამიანის სოციალური და კულტურული თვითიდენტიფიკაცია. 

კომენტარები: