ლექსიკონიo

of a sort

ასე ვთქვათ, გარკვეული თვალსაზრისით, ერთგვარად

 

Yet even here, there are signs of change, of a sort - აქაც კი, გარკვეული თვალსაზრისით, ცვლილების ნიშნები არის [The Economist, „Georgians in Abkhazia“]

კომენტარები: