თეზაურუსიo

Oligopolization

ოლიგოპოლიზაცია. პროცესი, რომლის დროსაც საკომუნიკაციო და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ოლიგარქიის ხელში აღმოჩნდება.

კომენტარები: