ლექსიკონიo

on balance

როგორც აღმოჩნდა; ჩანს; ყველაფრის გათვალისწინებით უნდა ითქვას, რომ...

 

During most of the post-World War II era, being a leader meant, on balance, giving things away to people - მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ეპოქაში ლიდერობა, როგორც აღმოჩნდა, ხალხისთვის ყველაფრის გაღებას ნიშნავდა [New York Times, Thomas L. Friedman, “Superbroke, Superfrugal, Superpower?”]

კომენტარები: