ლექსიკონიo

on offer

ხელმისაწვდომი, შეთავაზებული

 

Critics contend that often the only real choice is whether to accept the single option on offer - ოპონენტები ამბობენ, რომ რეალური არჩევანი იმაში მდგომარეობდა, დათანხმებულიყვნენ თუ არა ისინი ერთადერთ შეთავაზებულ ვარიანტს [The Economist, „Georgia cannot live on frog exports alone“]

კომენტარები: