ლექსიკონიo

on that (or this) score

ამასთან დაკავშირებით, ამ თვალსაზრისით

 

One of the requirements of the surge was to ensure domestic support for the war. On that score the surge, like, totally worked - “ახალი ტალღის” ერთ-ერთი დანიშნულება ისაა, რომ ქვეყნის შიგნით ომის მხარდაჭერა უზრუნველყოს. ამ თვალსაზრისით “ტალღამ”, როგორც ჩანს, მაგრად იმუშავა [Guardian, Michael Dougherty, „The American way or the highway“]

კომენტარები: