ლექსიკონიo

on the back burner

უკანა პლანზე; მეორე რიგში

 

The Obama administration may be hoping to put Georgia on the back burner - ობამას ადმინისტრაცია იქნებ იმედოვნებს კიდეც საქართველოს უკანა პლანზე გადაწევას [The Economist, „My friend's enemy is...my neighbour“]

კომენტარები: