ლექსიკონიo

on the brink of

(რაღაცის) ზღვარზე

 

The European Union appears on the brink of reversing its controversial plan - ევროკავშირი, როგორც ჩანს, თავისი სადაო გეგმის შეცვლის ზღვარზეა [RFL/RL; Ahto LobjakasEU Special Reps To Caucasus, Moldova To Get New Lease On Life, For Now“]

კომენტარები: