ლექსიკონიo

on the eve (of)

(რაღაცის) წინ (დროის მონაკვეთი)

 

Speaking to us on the eve of the vote, he called the election "a test for democracy in Georgia" - არჩევნების წინ, ჩვენთან საუბრისას, მან არჩევნები დაახასიათა, როგორც - „დემოკრატიის ტესტი საქართველოში“ [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgian Exit Polls Show Incumbent Ugulava Winning Reelection As Tbilisi Mayor“]

კომენტარები: