ლექსიკონიo

on the face of it

ერთი შეხედვით; პირველი შთაბეჭდილებით

 

What is worrying, at least on the face of it, is the degree to which Brussels' bureaucratic horizons seem to shape (and limit) its conception of foreign-policy making - სამწუხარო ის არის - ყოველ შემთხვევაში, ერთი შეხედვით ასეა - თუ როგორ აყალიბებს და ზღუდავს ბრიუსელის ბიუროკრატიის ჰორიზონტი საგარეო პოლტიკის წარმოების კონცეფციას [RFL/RL; Ahto LobjakasThe EU's Declaration of Impotence“]

კომენტარები: